Zoek een object

SLUITEN

Koopproces

Het kopen van een huis in Spanje is niet heel ingewikkeld, maar wel net even anders dan u in Nederland of België gewend bent. Wij doen er alles aan om het kopen van een huis zo zorgeloos mogelijk te laten verlopen voor onze klanten.
In dit artikel beschrijven wij in algemene zin hoe het koopproces er in Spanje uitziet, welke papieren ermee gemoeid zijn en wat de kosten zijn.

lees meer

Te controleren papieren

Alvorens iets te tekenen moet u minimaal de volgende papieren ter inzage vragen:

– Nota Simple: dit is een eigendomsakte van het eigendomsregister (Registro de la Propiedad). Hierin staat een beschrijving van het object, de gegevens van de eigenaar, en of er een hypotheek, andere lasten of een gerechtelijke beslaglegging op het object rust.

– Een kadastrale beschrijving van het huis. Hierin kunt de grenzen van het huis aflezen en kijken of het huis inderdaad als huis staat ingeschreven en niet b.v. als schuur.

– Betalingsbewijs van de jaarlijkse gemeentelijke onroerende zaak belasting (IBI of Impuesto sobre Bienes Inmuebles).

Bij ons kunt u ervan uitgaan dat wij voordat wij een huis te koop zetten alle papieren opgevraagd en zorgvuldig gecheckt hebben. Uiteraard krijgt u een kopie van deze papieren.

lees meer

Het koopproces

Meestal bestaat het koopproces uit het tekenen van 2 documenten:

Contrato de arras
Als u uw droomhuis gevonden heeft en het met de verkoper eens bent over de prijs, is het in Spanje gebruikelijk een voorlopig koopcontract te tekenen waarbij u een aanbetaling doet van tussen de 5% en 10% van de afgesproken prijs. Dit contract heet een ‘contrato de arras penitenciales’ en is rechtsgeldig.
‘Penitenciales’ (boete) houdt in dat wanneer de koper zich terug trekt hij/zij de aanbetaling verliest, echter indien de verkoper zich terug trekt is deze het dubbele bedrag aan de koper verschuldigd. In dit contract worden ook de betalingscondities, de datum van passeren bij de notaris en alle andere gemaakte afspraken (b.v. dat het huis gemeubileerd verkocht wordt) vastgelegd.

Escritura de compraventa
De ‘Escritura de compraventa’ is de officiële koopakte die bij de notaris getekend wordt. Meestal wordt deze binnen 2 maanden na het tekenen van het voorlopige koopcontract getekend.

lees meer

Kosten Koper

De kosten van het kopen van een huis bestaan uit drie posten:

– Notariskosten: de hoogte van het honorarium van de notaris is vastgelegd in een officiële schaal en is mede afhankelijk van de aankoopprijs en het aantal pagina’s van de koopakte. Gemiddeld kunt u uitgaan van ongeveer 1% van de aankoopprijs, maar vaak zal dit lager zijn (ongeveer 0,5%). Als u een hypotheek afsluit brengt dit een extra akte en extra kosten met zich mee.

– Registratie in het eigendomsregister: dit zijn de leges voor de registratie van de koopakte in het eigendomsregister (Registro de la Propiedad). Deze kosten zijn ongeveer 0,5-1% van de aankoopprijs.

– Overdrachtsbelasting: bij bestaande bouw betaalt u de zogeheten Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). Deze overdrachtsbelasting is 10% in Catalonië en 8% in Aragon van de prijs in de koopakte. Bij nieuwbouw wordt 10% IVA (BTW) betaald.

lees meer

Vereisten voor het kopen van een woning

NIE nummer
Voor het kunnen kopen van een huis (maar ook b.v. voor het openen van een bankrekening of het kopen van een auto) heeft u een NIE nummer nodig. Het identificatie nummer voor buitenlanders (NIE) is een uniek, exclusief persoonlijk nummer. Wij kunnen u helpen met het aanvragen van dit nummer. U moet wel persoonlijk naar de vreemdelingendienst gaan om dit nummer op te halen. De vreemdelingendienst heeft een regiokantoor in iedere provincie. Wij kunnen een afspraak voor u maken en alles voor u voorbereiden zodat één bezoek volstaat.

Een Spaans bankrekening nummer
Om een bankrekening te kunnen openen bij een Spaanse bank heeft u het NIE nummer nodig.

lees meer

Kosten van het bezit van een woning in Spanje

Er zijn natuurlijk kosten verbonden aan het bezit van een woning in Spanje. Sommige hiervan zijn onderhoudskosten en rekeningen voor voorzieningen zoals water en licht. Uiteraard zijn deze kosten afhankelijk van de woning en de voorzieningen. Afgezien van deze kosten zijn er een aantal kosten in de vorm van belastingen die jaarlijks terug komen. Deze kosten worden in dit artikel besproken. Wel is het over het algemeen goedkoop om een woning in deze regio te bezitten.

IBI: Spaanse gemeentelijke onroerend goed belasting

De IBI is een gemeentelijke belasting op onroerend goed. De letters I.B.I. staan voor Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Het te betalen bedrag wordt berekend aan de hand van de kadastrale waarde (valor catastral). Dit is een administratieve waarde die normaal gesproken aanzienlijk lager is dan de marktwaard. Het tarief ligt tussen de 0,4% en 1,1% van de kadastrale waarde. Het % is afhankelijk van de regio. Het is aan te raden om de IBI automatisch via uw Spaanse bankrekening te betalen om te voorkomen dat er betalingen ontbreken.
Het jaarlijks te betalen bedrag aan IBI kunt u bij de kenmerken van ieder huis vinden.

Spaanse niet-ingezeten inkomstenbelasting

Niet-ingezetenen die eigendom hebben in Spanje, moeten jaarlijks een inkomstenbelasting betalen (Impuesto sobre la Renta de No Residentes - IRNR) die varieert naargelang of het onroerend goed is verhuurd of niet.
Niet-ingezeten eigenaren die hun onroerend goed niet verhuren en die geen andere bron van inkomsten hebben in Spanje, betalen de inkomstenbelasting op basis van de waarde van hun eigendom. De verschuldigde belasting zal meestal zeer laag zijn aangezien het belastingtarief wordt vastgesteld als 19% van 2% van de valor catastral (kadastrale waarde) van het pand. Voorbeeld: u bezit een woning met een kadastrale waarde van € 60.000,–. De berekening is dan als volgt: 2% = € 1200; 19% * € 1200 = € 228. De te betalen belasting is € 228,–.

Als u het onroerend goed verhuurt, dan moet u de ontvangen huur en de uitgaven per kwartaal aangeven. De te betalen kwartaalbelasting is 19% van het netto inkomen, rekening houdend met aftrekbare kosten. Maar in veel gevallen betalen niet-ingezetenen gewoon een vast bedrag van 25% van het bruto inkomen dat zij uit hun eigendom in Spanje verdienen.

Verzekering

De kosten van de verzekering zal variëren naargelang de omstandigheden van de eigenaar en het type onroerend goed. U kunt kiezen voor een verzekering die de opstal, de inboedel of beide bedekt. In de meeste verzekeringen zit ook een aansprakelijkheidsdekking voor derden. Uiteraard is het hoe hoger de dekking hoe hoger de kosten.

Afvalstoffenheffing

In sommige gebieden is de afvalstoffenheffing (basura) bij de IBI inbegrepen, in andere gebieden wordt deze heffing apart betaald en is deze ongeveer € 70,–/jaar.

lees meer